Ознайомча (виробнича) практика проводиться студентами в канікулярний (зимовий) період, після закінчення ними першого семестру навчання згідно навчального плану вищого навчального закладу. Студенти перед виходом на ознайомчу (виробничу) практику мають бути ознайомлені з її метою та отримати чіткі завдання: колективні та індивідуальні.

На місці проведення практики (на підприємстві) студенти мають дотримуватися усіх вимог внутрішнього розпорядку підприємства та техніки безпеки. Протягом проведення практики студенти мають практично закріпити отримані теоретичні знання, приймати участь в раціоналізаторській та адміністративній роботі, бажаним є отримання студентами протягом практики відповідної робочої професії

По закінченні практики студентом складається та захищається звіт по виконаній роботі.