Метою практики зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці; формування у них на основі отриманих в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах; формування потреби систематично поновлювати свої знання, творчо застосовувати їх в практичній діяльності.