Навчальна дисципліна „Автоматизований електропривод” відноситься до групи професійно-орієнтованих дисциплін. Галузь знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка». Напрям підготовки 141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».Предметом навчальної дисципліни є закони механічного руху і електромеханічні характеристики електричних двигунів та виконавчих механізмів, які використовуються в електроприводі, а також способи і засоби впливу на них з метою управління рухом виконавчих механізмів робочих машин.

     Згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціальності, метою навчальної дисципліни є підготування фахівців у галузі електротехніки та електромеханіки та придбання фахівцями базових знань та практичних навичок щодо електропривода і управління рухом виконавчих механізмів робочих машин.

    У відповідності з метою, головними задачами навчальної дисципліни є вивчення студентами основ електромеханіки, зокрема автоматизованого електроприводу на рівні знань, необхідних для засвоєння системи взаємозв'язаних профілюючих дисциплін; засвоєння студентами основ теорії електроприводу та електромеханіки на рівні вмінь, достатніх для практичної діяльності за фахом; знайомство студентів з теорією автоматизованого електроприводу та електромеханіки на рівні уявлень, які поширюють професійний кругозір фахівця.